Sprzątanie Rzek Wrocławia

Sprzątamy Rzeki Wrocławia - Fundacja OnWater.pl

Zobacz edycje:
Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2022 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2021 r. z iODRA.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2020 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2019 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2019 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2018 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2018 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2017 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2017 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2016 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2016 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2015 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2015 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2014 r.

SPRZĄTANIE RZEK WROCŁAWIA to działanie terenowe polegające na połączeniu edukacji (szkolenie na temat zanieczyszczenia rzek i konsekwencji z tym związanych) wraz z aktywnością polegającą na oczyszczaniu nabrzeży rzek Wrocławia. Ideą projektu jest połączenie edukacji z działaniami praktycznymi, aby rozwijać świadomość ekologiczną mieszkańców Wrocławia, w szczególności młodzieży oraz umożliwić wypracowanie i utrwalenie odpowiednich zachowań i nawyków w zakresie ochrony przyrody. Bardzo ważnym jest aby w wyniku przeprowadzonych działań wzmacniać morale uczestników, poprzez skoncentrowanie uwagi młodzieży nie tylko na samym problemie zanieczyszczenia środowiska rzek, ale zdecydowanie bardziej, na pozytywnym i konstruktywnym poszukiwaniu rozwiązań tych problemów, we współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami.

2016-09-23 09.23.41
W ramach projektu oczyszczamy nabrzeże Odry i Oławy, usuwając pływające w niej przedmioty, butelki, folie, inne odpady szkodliwe dla wody i środowiska. Rzeka Oława poprzez swój charakter jest rezerwuarem wody pitnej dla Wrocławia i stanowi ważny element Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obecny stan zanieczyszczenia rzeki jest coraz większy co wymaga podjęcia pilnych działań praktycznych oraz edukacyjnych.

Opis AKCJI:

  • Uczestnikami projektu będzie młodzież szkolna, wolontariusze, organizatorzy oraz okoliczni mieszkańcy.
  • Uczestnicy projektu zostaną podzieleni na brygady po 5-10 osób. Prace będą prowadzone od strony brzegu oraz z łodzi (wydane zostaną „wodne środki ratunkowe” – kapoki). Dla uczestników zostanie zapewniona asysta osób z dorosłych.
  • Zebrane nieczystości zostaną utrwalone w postaci relacji foto-wideo, która zostanie przekazana do mediów.

Cele AKCJI:

  • Edukacja ekologiczna młodzieży, której celem jest poszanowanie dla rzek i akwenów wodnych.
  • Celem długoterminowym projektu jest znaczące poprawienie czystości rzek we Wrocławiu na całej długości oraz jej sąsiedztwa w myśl zasady „Woda to Życie”.
  • Dodatkowo akcja ma na celu promowanie wśród okolicznych mieszkańców mody na spędzanie wolnego czasu nad wodą.
  • Uświadamianie uczestnikom, że każdy nawet największy cel skuteczniej realizuje się metodą „małych kroków”.

Dlaczego warto sprzątać rzekę?

  • Rzeka poprzez swój charakter są rezerwuarem wody pitnej dla Wrocławia i stanowią ważny element Wrocławskiego Węzła Wodnego. Obecny stan zanieczyszczenia np. rzeki Oława jest coraz większy co wymaga podjęcia pilnych działań praktycznych oraz edukacyjnych.

Zobacz edycje:

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2022 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2021 r. z iODRA.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2020 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2019 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2019 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2018 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2018 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2017 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2017 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2016 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2016 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Jesień 2015 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2015 r.

Sprzątamy Rzeki Wrocławia – Wiosna 2014 r.