Wrocławskie Seminarium Odrzańskie

top_wso_na_ww

Seminarium Odrzańskie to cykliczne spotkania edukacyjne na temat rzeki Odry, podczas którego omawiamy tematykę Odry i jej otoczenia, zapraszamy prelegentów i sygnalizujemy problemy, którymi należy zająć się w przyszłości.

 

Każdemu z uczestników Seminarium zostanie przekazana Mapa Wrocławskiego Węzła Wodnego, przygotowana przez Fundacje OnWater.pl, do wykorzystania podczas lekcji na temat rzeki Odry. Na mapie oznaczone zostały najważniejsze zabytki Wrocławia, historyczne obiekty infrastruktury rzecznej, ujęcia wody pitnej, oczyszczalnie oraz inne ważne miejsca nad Odrą.

 

Zobacz edycje:
I Wrocławskie Seminarium Odrzańskie – 2014
II Wrocławskie Seminarium Odrzańskie – 2015