Misja

Budujemy tożsamość Odrzan i po prostu kochamy ODRĘ…

 I_LOVE_ODRA

 

Misja fundacji OnWater.pl. znajduje odzwierciedlenie w przyjętych przez organizację celach:

  • uświadomienie społeczeństwu kulturotwórczego znaczenia rzek i akwenów wodnych w procesie rozwoju społeczeństwa i otoczenia, teraz i w przyszłości
  • rozbudzenie potrzeby aktywnego kontaktu z przyrodą oraz wyrobienie szacunku do jej piękna, poprzez wpajanie silnego związku człowieka ze środowiskiem naturalnym rzek i akwenów
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby zdecydowanej reakcji na pojawiające się współcześnie problemy ekologiczne, poprzez naukę ekologicznego życia we własnym domu oraz uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska naturalnego rzek i akwenów
  • promowanie idei  zrównoważonego rozwoju w oparciu o potencjał rzek i akwenów, w sąsiedztwie aglomeracji i miast. ocalenie i utrwalenie dla potomnych wiedzy, tradycji oraz doświadczeń związanych z rzekami i akwenami wodnymi
  • promowanie działań mających na celu aktywne wykorzystanie rzek i akwenów jako miejsca do życia
  • budowanie świadomości obecności rzeki ODRA jako ważnego elementu „tkanki” w aglomeracji miejskiej Wrocławia oraz jej wpływu na cały region

 

112