OnWater.pl

e6d79bb4-e571-4420-be64-0a147e504307

Miasto Wrocław, posiadając unikalny w skali europejskiej układ hydrologiczny,  jest związane na stałe z rzeką ODRA. To rzeka ukształtowała to miasto. W świadomości mieszkańców, milionów Polaków oraz turystów znany jest pogląd: „Wrocław, miasto stu mostów”. Dodatkowo Wrocław nazywany bywa również „Wenecją Północy”. Wszystko to dzięki niebywałej ilości mostów i wysp. Dodatkowo stale podkreśla się, że to właśnie rzeka ODRA ma szanse stać się największą atrakcją turystyczną stolicy regionu.

Zauważamy jednak, że potencjał rzeki Odry jest nadal niewystarczająco wykorzystywany. Wielu mieszkańców Wrocławia i regionu nadal nie zna historii i znaczenia Odry dla życia miasta.

Fundacja OnWater.pl została powołana w 2013 z inicjatywy Fundatorów i wielkich miłośników Odry, Stanisława i  Kamila Zaremba. Aby osiągnąć założone cele Fundacja pozyskuje fundusze,  inicjuje współpracę międzysektorową i konsekwentnie realizuje projekty edukacyjne i kulturalne związane z promocją wiedzy na temat rzeki ODRA.

W grudniu 2015 roku Zarząd Fundacji powołał Ośrodek edukacyjno-kulturalny Odra Centrum, który realizuje projekty edukacyjne w zakresie wiedzy na temat Odry,  w szczególności  ekologi i ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów oraz projekty kulturalno- społeczne, wzmacniające tożsamość społeczności lokalnej  pod nazwą „Budujemy Tożsamość Odrzan”.

 

Ośrodek edukacyjno-kulturalny Odra Centrum prowadzi współpracę z szeroką grupą specjalistów z różnych branż oraz niezliczoną grupą wolontariuszy. W ciągu ostatnich lat Fundacja wraz z zespołem Odra Centrum zrealizowała 15 projektów, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób.

Ośrodek Edukacyjny Odra Centrum czytaj więcej…

Zrealizowane projekty Fundacji OnWater.pl i Odra Centrum czytaj więcej….

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI ONWATER.PL Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2019
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI ONWATER.PL Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2018
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI ONWATER.PL Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2017
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI ONWATER.PL Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI ONWATER.PL Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2015