SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI ONWATER.PL Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2016

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Fundacji:

Fundacja w roku 2016 w dalszym ciągu prowadziła działalność zgodną z celami statutowymi. W 2016 został zatrudniony kolejny pracownik fundacji Anna Surówka.
W szczególności, podjęte działania skupiały się na realizacji następujących projektów:
1. „Sprzątamy rzeki Wrocławia” – akcji edukacyjne skierowanej do uczniów wrocławskich szkół – edycja wiosenna i edycja jesienna.

a) „Sprzątamy rzeki Wrocławia” – edycja wiosna 2016.
W dniu 13 maja 2016 r. odbyła się kolejną (czwarta) edycję akcji „Sprzątamy Rzeki Wrocławia”. Wraz z uczniami i mieszkańcami Wrocławia wyłowiona została masę śmieci z Wrocławskich rzek. Impreza ta na stałe wpisana jest już w kalendarz wrocławskich wydarzeń.
Sprzątany był fragmentu rzeki Oława o długości ok. 1,5 km na odcinku od domu na wodzie do byłego kąpieliska Niskie Łąki (włącznie).
Tak jak przy poprzednich akcjach każdy uczestnik został wyposażony w rękawiczki oraz worki do sprzątania. Osobom znajdującym się na wodzie wydane zostały „wodne środki ratunkowe” – kapoki. Cała akcja zabezpieczana była przez Straż Miejską oraz WOPR i RWR.
W ramach akcji sprzątane były nabrzeża rzeki oraz sama rzeka, z której usuwane były pływające przedmioty szkodliwe dla środowiska. Uczestnicy projektu zostali podzieleni na zespoły z przydzielonym opiekunem. Nieczystości były zbierane do bezpiecznych worków oraz transportowane do kontenerów. Podczas całej akcji została zapewniona asysta osób dorosłych.W całej akcji wzięło udział ponad 200 osób, głównie uczniów wrocławskich szkół. W akcję włączyło się również część mieszkańców Wrocławia i wolontariuszy. Podczas wydarzenia Fundację wspierają osoby posiadające statki, łodzie i kajaki. Część wyłowionych z rzeki przedmiotów posłużyły jako materiał do stworzenia instalacji artystycznych, które powstały w trakcie warsztatów kreatywnych z uczniami, prowadzonych przez animatorów ze Stowarzyszenia SztukiSzum. Instalacje artystyczne, które powstały podczas tego wydarzenia można było oglądać na wystawie „Wyłowione z rzeki” na ul. Świdnickiej, obok Opery Wrocławskiej i Hotelu Monopol do 31 maja 2016 r. Dodatkowo akcja została uzupełniona o część edukacyjną związaną z ochroną środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kwestię wody. Materiały wykorzystywane podczas tej części pochodzą z platformy edukacyjnej e-Odra.pl.

b) Akcja: „Sprzątamy rzeki Wrocławia – edycja jesień 2016”

„Sprzątanie rzek Wrocławia” edycja jesienna tym razem odbyło się 23 wrzesień 2016 r., pod hasłem „koniec lata, koniec sezonu grillowego”.
Była to piąta edycja tej akcji, która zgromadziła znowu ponad 200 uczestników. Edycja jesienna to zawsze akcja, w której uczestnicy zmierzyli ze śladami jakie zostawili po sobie mieszkańcy po letnich piknikach i grillowaniu, tak było i tym razem. Podczas tej edycji sprzątaliśmy wspólnie z uczniami wrocławskich szkół, wolontariuszami z firmy Credit Suisse oraz z mieszkańcami Wrocławia. Posprzątane zostały nabrzeża rzeki oraz sama rzeka w wyznaczonych punktach w terenach za Wrocławskim ZOO i okolice tzw. Starej Odry. Dodatkowo podczas tej edycji akcji odbyły się warsztaty tworzenia „Pływających Ogrodów”, które następnie zostały zwodowane na rzece. Będą ostoją dla kaczek, ryb i innych zwierząt żyjących w Odrze. W warsztatach brały udział uczniowie wyznaczeni przez nauczycieli. Przy tej edycja Fundacja kolejny raz mogła liczyć na wsparcie Straży Miejskiej, Policji, WOPR, RWR oraz RZGW. Dodatkowo uczniowie mogli przepłynąć się statkiem, łodzią motorową lub kajakiem. Jest to zawsze dodatkowa atrakcja i nagroda dla uczestników. Na koniec w ramach kolejnej nagrody odbyło się ognisko na plaży, gdzie każdy uczestnik dostał kiełbaskę i mógł się posilić po ciężkiej pracy. Ta atrakcja bardzo spodobała się uczestnikom. Po akcji Fundacja otrzymała bardzo pozytywne opinie nauczycieli z uczestniczących szkół i zapewnienia o chęci uczestnictwa w kolejnych sprzątaniach.

2. Pomnika Odry

30 listopada 2016 roku o godzinie 14:30 na Bulwarze Piotra Włostowica został odsłonięty „Pomnik Odry” w obecności przedstawicieli miasta, Biura Promocji Miasta i Turystyki, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodników wrocławskich, Towarzystwa Miłośników Wrocławia, Wrocławskiego Forum Rzecznego oraz przyjaciół i sympatyków Fundacji OnWater.pl. W uroczystym odsłonięcia brały również udział media

Pomnik to unikatowa w skali Europy, precedensowa realizacja przestrzenna, prezentująca w formie modelu edukacyjnego, rzekę Odra oraz walory i potencjał Wrocławskiego Węzła Wodnego. Idea stworzenia „Pomnika Odry” narodziła się 3 lata temu i z czasem zyskiwała wielu przyjaciół. Model jest adresowany do turystów oraz osób niewidomych i niedowidzą-cych. Jako Fundacja chcieliśmy wnieść skromny wkład w działanie przeciw wykluczeniu osób niepełnosprawnych, umożliwiając im bliższe poznanie walorów Wrocławskiego Węzła Wodnego. Pomnik zostanie odsłonięty, w jednym z najbardziej atrakcyjnych historycznie miejsc, które jest stałym punktem na trasie spacerowej wielu osób. Przedstawiciele różnych grup i urzędów na sygnał Kamila Zaremby – prezesa fundacji, prze-cięli uroczystą wstęgę i pomnik został odsłonięty. Wszystko odbyło się przy skromnym po-częstunku. Następnie uczestnicy mogli poczęstować się ciepłą herbatą, grzańcem i pączka-mi. Każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę Mapę Wrocławskiego Węzła Wodnego (3D), zestaw reprodukcji starych pocztówek, koszulkę Fundacji oraz notes. Wszystko zostało przy-gotowane w ekologicznych torbach. Wiele osób już na uroczystości wyrażali słowa uznania dla determinacji członków Fundacji w realizacji tego projektu.

3. Szlak Odry – etap 1 – 12 tablic informacyjnych

W ramach projektu Szlak Odry fundacja OnWater.pl opracowała trasę służącą do odbywania wycieczek po atrakcyjnych lokalizacjach oraz najcenniejszych obiektach zlokalizowanych nad rzeką Odrą – głównie portach, przystaniach, mostach i śluzach. Docelowa w 28 lokalizacjach we Wrocławiu zamontowane zostaną tablice informacyjne wraz z szczegółowym opisem trasy i poszczególnych atrakcji Odrzańskich. W 2016 roku powstało 12 tablic: Przystań Kardynalska, Przystań Hala Targowa,  Przystań Grodzka (obok mostu Piaskowego),  Zatoka Gondoli, Most Grunwaldzki, Przystań Politechnika Wrocławska, Wyspa Słodowa – cypel, Wybrzeże Kaczyńskich, śluza Miejska, śluza Szczytniki, śluza Mieszczańska, śluza Piaskowa. W kolejnych latach przewidziane jest pozostawienie 16 kolejnych. Projekt przyczynia się do rozwoju oferty turystycznej regionu oraz promocji turystyki nie tylko w śród turystów zagranicznych, ale przede wszystkim mieszkańców regionu, zgodnie z zasadą: „Tu mieszkam, tu żyję, tu wypoczywam”. Wybór lokalizacji został dokonany na podstawie konsultacji z ekspertami, min: historykami, przewodnikami oraz inżynierami rzecznymi. Dodatkowo, w wyborze lokalizacji zostały uwzględnione wyniki badania ankietowego, prowadzonego od roku 2014 przez Fundację OnWater.pl pod nazwą Społeczna Mapa Aktywności Nad Odrą, w której pytano mieszkańców Wrocławia oraz regionu, które ich zdaniem lokalizacje nad Odrą są najbardziej atrakcyjne oraz gdzie powinna znaleźć się infrastruktura turystyczna.

4. Organizacja warsztatów plenerowych w ramach Tumski Cup

18 czerwca 2016 r. Fundacja OnWater.pl zorganizowała dla dzieci ich rodziców imprezę plenerową w ramach Tumski Cup 2016 r. Fundacja przez cały dzień zapewniła dużo wrażeń i pozytywnych emocji. W ramach naszego stoiska odbywały się:

Mała szkutnia i Regaty rynnowe – na specjalnie do tego przygotowanych stanowiskach dzieci i rodzice mogli wykonać swoją łódź a następnie zwodować ją w specjalnie do tego przygotowanym basenie lub wystawić ją w „Regatach rynnowych”. Materiały przygotowane do wykonania łodzi były bardzo różnorodne. Można było wykonać łódź z kory i a żagle z bawełnianych tkanin, ale również żaglówki ze styropianu i papieru, które doskonale nadawały się do regat.

Akademia węzłów – na stanowisku zaopatrzonym w różnorakie sznurki i linki oraz pod okiem wyszkolonej instruktorki dzieci i rodzice uczyli się wiązania podstawowych węzłów. Każdy uczestnik otrzymał odcinek liny, z której wiązał wybrany węzeł żeglarski. Dla bardziej ambitnych, którzy również nie zabrakło, instruktorka pokazywała węzły bardziej skomplikowane. Zabawa bardzo rozwija zdolności manualne.

Zrób sobie torbę – malowanie na płóciennych torbach – stoisko, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i niestety musiało zostać wcześniej zamknięte z powodu braku toreb. Dzieci i uczestnicy mieli do dyspozycji szablony i farby do malowania na tkaninach. Uczestnicy pomalowali 200 toreb. Zajęcia ta miały również na celu uczulić dzieci na możliwość skorzystania z toreb wielorazowych zamiast plastikowych jednorazówek. Każdy z uczestników po wyschnięciu torby mógł zabrać ją ze sobą i używać. Całe wydarzenie bardzo pozytywnie odebrane było przez uczestników.

5. Realizacja zadania: „ODRA WSPÓLNE DZIEDZICTWO KULTUROWE – EDUKACJA KULTURALNA POŁĄCZONA Z INTEGRACJĄ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I WIDZĄCEJ

Fundacja OnWater.pl 13 października 2016 r. zorganizowała rejsie po Odrze dla dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej. Projekt polega na zorganizowaniu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży (wiek 14 – 18 lat) w formie warsztatów poznawczo – artystycznych w trakcie rejsu statkiem po Odrze, których celem jest rozwój wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego związanego z rzeką Odrą, wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz integracja dzieci widzących i niewidomych, zbudowanie przyjacielskich więzi oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności poznawczych, społecznych i psychologicznych.

Zaczęliśmy od spaceru z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim, a następnie wsiedliśmy na pokład statku. W trakcie rejsu animatorzy poprowadzili warsztaty kreatywne na temat znaczenia i funkcjonowania rzeki w mieście. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić statek i mostek kapitański, wykonali z gliny modele zabytków położonych nad Odrą i przede wszystkim dobrze się bawili.
Zakres: 70 osób potwierdziło chęć udziału w wycieczce, w związku ze złą pogodą w dniu rejsu i chorobą, w rejsie udział wzięło 56 osób.

6. FLOW – Europejskiej Stolicy Kultury 2016

11 czerwca 2016 r. Fundacja zorganizowała warsztaty Mała Szkutnia, w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
a) WARSZTATY „Mała Szkutnia”
Dla osób odwiedzających Wyspę Bielarską fundacja OnWater.pl przygotowała Małą Szkutnię. Wszyscy chętni, dzieci i dorośli, mogli – korzystając z kory, sznurków i płótna – spełnić swoje marzenia o własnoręcznym wykonaniu łódki i zwodowaniu jej na Odrę. Łódki wykonane zostały z ekologicznych materiałów takich jak kora, płótno, sznurek i drewna.
b) HISTORYCZNE POCZTÓWKI Z WROCŁAWIA
Kolejną atrakcją to stoisko z możliwością wykonania swojej autorskiej pocztówki z wykorzystaniem kolekcji starych, archiwalnych widokówek ze zbiorów fundacji OnWater.pl, która archiwizuje je od wielu lat. Dzięki temu młodzi wrocławianie (i nie tylko) mogli zobaczyć, jak wyglądał w dawnych latach Wrocław i okolice Odry.

7. Otwarcie Bulwaru X. Dunikowskiego – spotkajmy się nad Odrą

15 kwietnia 2016 r. Biuro Promocji Miasta zaprosiło fundację do współorganizowania imprezy związanej z Otwarciem Bulwaru X. Dunikowskiego. Mimo deszczowej pogody wiele osób wzięło udział w animacjach na stoisku.
Zorganizowane zostało stoisku na którym dzieci wspólnie z rodzicami mogli stworzyć swoje autorskie łódki, a następnie wziąć udział w regatach rynnowych, gdzie wykorzystując swoje płuca rywalizowali na specjalnie do tego przygotowanych torach z rynien.
Całe stoisku ozdobione było elementami marynistycznymi: żaglami, węzłami i innymi.

Stałe Projekty/Działania Fundacji:

Dalsze prace nad celem strategicznym – twardym jest zakończenie budowy ODRA Centrum. Obiekt pływający będzie jednocześnie pełnił funkcję siedziby Fundacji. Dalszy szczególny nacisk został położony na nawiązanie współpracy oraz partnerstwa z organizacjami, instytucjami, urzędami oraz firmami, których będą pomocne w opracowanie strategii oraz realizacji ww. projektu.

Zgromadzono zespół, którego celem jest zgromadzenie materiałów do wniosku o dotację oraz informacji do przygotowania Studium Wykonalności oraz Biznesplanu. W wyniku tych działań został przygotowany wniosek o uzyskanie finansowania ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim, na budowę Odra Centrum – „Odra Centrum – budujemy tożsamość Odrzan” – Budowa ośrodka edukacji ekologicznej jako modelowego, niskoemisyjnego obiektu dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości”.

Spotkania odbywały się regularnie w każdą środę o godzinie 9:00. Wyjątkiem były zdarzenia losowe, urlopy lub choroby, które powodowały przesunięcia terminu lub w ostateczności anulowanie spotkań.

Przyszłość Fundacji:
Zarząd zgodnie twierdzi, że należy kontynuować działalności statutową Fundacji, która powinna skupiać się w dalszym ciągu na budowaniu partnerstw z organizacjami, instytucjami, urzędami oraz firmami.