iODRA.PL

Odra, rzeka wielu pokoleń– Interaktywny przewodnik po Odrze

Celem projektu jest udokumentowanie fotograficzno-kartograficzne historii rzeki Odry w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Aby zrealizować ten cel przeprowadzona zostanie konserwacja oraz zabezpieczenie posiadanych przez Fundację zbiorów archiwalnych zasobów materialnych min. zdjęć, fotografii, rycin, map oraz innych materiałów historycznych na temat rzeki Odry, ich digitalizacja oraz udostępnienie cyfrowego zasobu, w formie internetowego „Wirtualnego przewodnika po Odrze – iODRA”.

Aplikacja będzie umożliwiała poznanie zarówno historycznego jak i współczesnego oblicza rzeki, poprzez „nakładanie” się na siebie jak i przenikanie się archiwalnych i współczesnych obrazów.

Dodatkowo projekt zakłada pozyskanie i digitalizację zasobów znajdujących się w archiwach instytucji publicznych oraz archiwach społecznych poprzez zorganizowaną kampanię promocyjną „Budujemy tożsamość Odrzan”.