Odra Centrum – informacje

Odra Centrum jest pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane są projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W ośrodku podejmowane są również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowania tożsamość społeczności lokalnej.

Instagram_AppIcon_Aug2017fb_icon_325x325

Odra jest niczym krwiobieg Wrocławia – dzięki rzece miasto żyje i rozkwita. Wokół Odry gromadzą się różne inicjatywy. Rzeka sprzyja spotkaniom. Jest swoistą arterią, która zasila miasto i naturę.

Odra Centrum – miejsce spotkań na wodzie. To jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-kulturalny w Europie. Aktualnie budujemy siedzibę Centrum, dostępny dla wszystkich modelowy, niskoemisyjny obiekt pływający o powierzchni 800 m kw. Będzie to przyszłościowa budowla, zoptymalizowana energetycznie zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, które powszechnie zaczną obowiązywać dopiero w 2022 r.

ZOBACZ STRONĘ: OdraCentrum.org >


Zacumowana na Odrze siedziba Odra Centrum docelowo będzie się znajdować w sercu Wrocławia, w pobliżu zabytkowego mostu Grunwaldzkiego. Z takiej prestiżowej lokalizacji skorzystają też nasi Partnerzy, którzy będą mogli wyeksponować swoją markę w historycznym i turystycznym centrum Wrocławia.

Odra Centrum jest pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane są projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W ośrodku podejmowane są również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowania tożsamość społeczności lokalnej.

Odra Centrum – miejsce spotkań na wodzie

Zajmuje się tematyką ekologii i ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów oraz podejmuje działania kulturalno-społeczne pod nazwą „Budujemy Tożsamość Odrzan”. W ramach Odra Centrum działać będą m.in. projekty:

  • Szkoła na Wodzie – gdzie dzieci będą zdobywać wiedzę o rzece, jej historii, budownictwie wodnym, hydrologii, ekologii, florze i faunie,
  • iOdra - punkt informacji turystycznej na temat Odry,
  • ODRATEKA – czyli biblioteka, w której zostaną zebrane wszelkie materiały na temat Odry, a także punkt gastronomiczny Odra Cafe.
  • Mała Szkutnia – miejsce, w którym każdy będzie mógł zbudować swoją pierwszą łódkę, poznać tajniki szkutnictwa, bogatą historię żeglugi śródlądowej i zakochać się w Odrze
  • Akademia Węzłów – unikalne warsztaty wiązania węzłów, które rozwijają zdolności manualne i przydają się w życiu codziennym.

Fundacja OnWater.pl – twórca Odra Centrum

Od 2013 r. realizująca projekty edukacyjne i kulturalne promujące wiedzę na temat Odry, tj. sprzątanie rzek, spływy edukacyjne, warsztaty ekologiczne, które gromadzą kilkaset uczestników w każdej edycji.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skuteczna edukacja wymaga zastosowania bardziej angażujących i nowoczesnych działań. Stąd idea przygotowania i wdrożenia profesjonalnego programu edukacyjnego, który realizowany będzie w ramach Odra Centrum.

Odra Centrum jest pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane są projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W ośrodku podejmowane są również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowania tożsamość społeczności lokalnej.

Ideą Odra Centrum

jest aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnych technologii mających wpływ na ochronę atmosfery i klimatu, racjonalną gospodarkę zasobami, szczególnie wody. Dotyczy to wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE (hydroelektrownie) do transportu lądowego i wodnego (elektromobilność na lądzie i na wodzie – pojazdy elektryczne i stacja ładowania). Ponadto budynek Odra Centrum wyposażony zostanie w najnowsze urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, np. wykorzystujące energię słoneczną (fotowoltaika), energię cieplną rzeki (wodne pompy ciepła), efektywne ogrzewanie z wykorzystaniem promienników wodnych.

Umożliwi to kształcenie oraz wymianę najnowszej wiedzy w zakresie objętym programem edukacyjnym. Uczestnicy szkoleń i zajęć edukacyjnych będą mogli naocznie przekonać się o skuteczności prezentowanych technologii i zapoznać się z zasadami działania poszczególnych urządzeń. Temu celowi służyć będą modele urządzeń i przeprowadzane w ramach zajęć doświadczenia.

Odra Centrum jest pierwszym wybudowanym na wodzie ośrodkiem edukacyjno-kulturalnym, w którym realizowane są projekty edukacyjne dotyczące szerzenia wiedzy na temat Odry, ekologii, ochrony środowiska naturalnego rzek i akwenów. W ośrodku podejmowane są również projekty kulturalne i społeczne, mające na celu budowania tożsamość społeczności lokalnej.

Technologie i rozwiązania

Dzięki zastosowaniu technologii internetowych możliwe będzie korzystanie z zasobów Odra Centrum również przebywając w innych częściach kraju czy świata (wirtualny spacer, gry edukacyjne). Wsparcie merytoryczne firm dostarczających technologie wykorzystane w Odra Centrum pozwoli na organizację konferencji, szkoleń, seminariów itp., a tym samym profesjonalizację animatorów edukacji ekologicznej biorących udział w zajęciach organizowanych w Odra Centrum. Powstała infrastruktura będzie stanowić znakomitą bazę dla wielu tzw. miękkich projektów edukacji ekologicznej prowadzonych przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, realizując w ten sposób postulat wsparcia systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Według naszych informacji terenie Polski nie istnieje placówka o podobnych charakterze, łącząca w swoim programie teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania nowoczesnych technologii zrównoważonego rozwoju. Odra Centrum współpracuje z szeroką grupą specjalistów z różnych branż oraz niezliczoną grupą wolontariuszy. W ciągu ostatnich lat Fundacja wraz z zespołem Odra Centrum zrealizowała wiele projektów, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób.

Odra Centrum logo

Odra Centrum – szczegółowe informacje

EDUKACJA EKOLOGICZNA
ROZWÓJ TOŻSAMOŚĆ ODRZAŃSKIEJ
WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i TURYSTYKI ODRZAŃSKIEJ
GRUPA DOCELOWA ODRA CENTRUM
SIEDZIBA ODRA CENTRUM (w budowie)

Galeria zdjęć Odra Centrum

DLA MEDIÓW

Komplet materiałów – informacja prasowa + zdjęcia [ZIP]

Kontakt w sprawie Odra Centrum

Prezes Zarządu Fundacji: Kamil Zaremba – tel. 512 092 903 – kamil.zaremba@onwater.pl

Dołącz do Odra Centrum:

.
fb_icon_325x325
Instagram_AppIcon_Aug2017
.

Oznakowanie_Odra_Centrum_FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor — kopia
Nazwa Projektu: „Odra Centrum – budujemy tożsamość Odrzan” – Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości

Cele projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczność publicznej o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej zlokalizowanego we Wrocławiu jako siedziba ośrodka edukacyjno-informacyjnego Odra Centrum.

logo WroclawiaZadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław


WFOSiGW

Zakup dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Nazwa zadania: „Odra Centrum – ośrodek edukacji ekologicznej – modelowy, niskoemisyjny obiekt dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości” – doposażenie. Wartość ogólna przedsięwzięcia 255 570 zł