Wrocławskie Seminarium Odrzańskie – edycja II (2015)

W roku 2015 seminarium dedykowane będzie nauczycielom.

Nauczyciele stanowią doskonały „most/pomost”, który dotrze do Wrocławian w wieku 10-19 lat. Wczesna edukacja w oparciu o dobre wzorce i ciekawą formę prezentacji informacji jest najlepszą inwestycją. Założeniem seminarium jest:

  • W ciekawy i metodyczny sposób przeszkolić nauczycieli min. historii, biologii i geografii z historii rzeki Odry, jej położenia geograficznego, występującej tu fauny i flory, ekologii i bezpieczeństwa nad wodą. Dodatkowo przygotować nauczycieli do pracy z uczniami przy wykorzystaniu powstałej internetowej platformy edukacyjnej.
  • Nawiązanie stałej relacji między uczestnikami seminarium, a Fundacją OnWater.pl, która w przyszłości przyczyni się do budowania frekwencji w C.K.O. – Centrum Kultury Odrzańskiej (nowoczesny, interaktywny, multimedialny obiekt prezentujący oddziaływania rzeki Odra na społeczeństwo w wielu aspektach).