„SPRZĄTANIE RZEK WROCŁAWIA” – Jesień 2015

Sprzaatanie_Rzek_Wroclawia

Z przyjemnością informujemy, że 25 września odbyła się trzecia już edycja akcji „SPRZĄTANIE RZEK WROCŁAWIA”. Zobacz relację fotograficzną z tego wydarzenia.

Tym razem, znowu!, wracamy nad rzekę Oława, gdzie po wakacyjnych piknikach i biesiadach „nagromadziło się” dużo śmieci. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym nie jest obojętny stan środowiska naturalnego rzek i akwenów we Wrocławiu.

AKCJA „SPRZĄTANIE RZEK WROCŁAWIA” to działanie terenowe polegające na połączeniu edukacji (szkolenie na temat zanieczyszczenia rzek i konsekwencji z tym związanych) wraz z aktywnością polegającą na oczyszczaniu nabrzeży rzeki Oławy. Ideą projektu jest połączenie edukacji z działaniami praktycznymi, aby rozwijać świadomość ekologiczną mieszkańców Wrocławia, w szczególności młodzieży oraz umożliwić wypracowanie i utrwalenie odpowiednich zachowań i nawyków w zakresie ochrony przyrody. Bardzo ważnym jest aby w wyniku przeprowadzonych działań wzmacniać morale uczestników, poprzez skoncentrowanie uwagi młodzieży nie tylko na samym problemie zanieczyszczenia środowiska rzek, ale zdecydowanie bardziej, na pozytywnym i konstruktywnym poszukiwaniu rozwiązań tych problemów, we współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami.

Część z wyłowionych z rzeki przedmiotów posłużyła jako materiał do stworzenia instalacji artystycznych, które powstały w trakcie warsztatów kreatywnych, prowadzonych przez animatorów ze Stowarzyszenia SztukiSzum. Powstałe prace zostały następnie zaprezentowane mieszkańcom Wrocławia w ramach wystawy „WYŁOWIONE Z RZEKI”. Wystawę można było oglądać przez cały październik, przy ulicy Wybrzeże Słowackiego, koło Mostu Grunwaldzkiego

 

CZAS I MIEJSCE

Termin: 25 września 2015r., godzina od 9.00 do 14.30

Miejsce: sprzątanie: rzeka Oława, działania edukacyjne oraz warsztaty: przejście podziemne Plac Społeczny (przy Plac Powstańców Warszawy we Wrocławiu)

 

HARMONOGRAM AKCJI

08.45 – 9.00 Zbiórka uczestników – Plac Społeczny – przejście podziemne

09.00 – 10.30 CZĘŚĆ EDUKACJA I: powitanie uczestników, prezentacja „Czysta rzeka = woda do życia”, prezentacja pt. „Płaskorzeźba/Relief w Recyklingowej Współczesności” (wprowadzenie do warsztatów kreatywnych), dyskusja nad „SPOŁECZNĄ MAPĄ MIEJSC AKTYWNOŚCI NAD RZEKĄ”, szkolenie WOPR, podział na brygady, odprawa

10.30 – 12.30 – CZĘŚĆ SPRZĄTANIE RZEKI – oczyszczanie wody i nabrzeży rzeki Oława przy wykorzystaniu podbieraków, bosaków, łodzi, kajaków

12.30 – 14.00 – CZĘŚĆ EDUKACJA II: warsztaty kreatywne: tworzenie komiksów promujących idee ochrony zasobów rzek (z wykorzystaniem rekwizytów i kartonowych „chmurek”), zespołowe tworzenie instalacji – płaskorzeźb ze śmieci znalezionych w trakcie sprzątania rzeki (powstałe instalacje zostaną utrwalone oraz wystawione na widok publiczny, przez okres miesiąca, przy ulicy Wybrzeże Słowackiego, tworząc wystawę „WYŁOWIONE Z RZEKI” .

14.00- 14.30 Zakończenie akcji, otwarcie wystawy „WYŁOWIONE Z RZEKI”,  pamiątkowe zdjęcie, rozdanie upominków dla uczestników

AKCJA „SPRZĄTANIE RZEK WROCŁAWIA” realizowana w ramach projektu „KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACYJNY NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO RZEK I AKWENÓW WROCŁAWIA” współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

Więcej informacji na temat projektu udziela koordynator projektu Joanna Kubicka tel. 605638989, joanna.kubicka@onwater.pl

Partnerzy Akcji:

wrocindekslogoaur

ekosystemindekslogo-rzwg

olympusMCS