Rok Odry 2019

Logo Rok Odry 2019
Fundacja OnWater.pl uczestniczy w organizacji obchodów Międzynarodowego Roku Odry 2019.

W dniu 30.01.2019 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie robocze ws. organizacji Międzynarodowego Roku Odry 2019. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji i podmiotów, którzy są zainteresowani czynnym udziałem w obchodach. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, wyższych uczelni, instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną, stowarzyszeń związanych z żeglugą śródlądową oraz przedstawiciele firm z branży przemysłowej. W ramach spotkania omówiono główne założenia obchodów MRO 2019, jak również przedstawiono wstępny harmonogram imprez.

200 rocznica podpisanie Protokołu Bohumińskiego
W 7 lipca 1819 r. w Bohuminie podpisano protokół w sprawie kompleksowej regulacji Odry. Pełna nazwa tego dokumentu brzmiała: Protokół w sprawie przestrzegania zasad przy zabudowie odrzańskiego nurtu. Motto protokołu – Zagospodarowanie Odry należy przeprowadzić tak aby: zachować dwoistą właściwość nurtu rzeki z jednej strony dużą wodę powodziową bez szkód rzeką przeprowadzić, z drugiej przy niskiej wodzie głębokość odpowiednią dla transportu wodnego osiągnąć. Zobacz więcej >>

100 rocznica powołania administracji żeglugi śródlądowej;
W lutym 1919 powołano Ministra Robót Publicznych którego kompetencje obejmowały budownictwo i konserwację (utrzymanie) dróg wodnych oraz sprawy żeglugi śródlądowej. Żegluga śródlądowa to jeden z istotniejszych elementów nowoczesnego państwa okresu międzywojennego gdyż oznacza: Tradycja – Przez wieki byliśmy dumni z osiągnięć Polski w transporcie rzecznym. Gospodarka – W okresie międzywojennym sieć polskich śródlądowych dróg wodnych obejmowała 6366 km rzek i kanałów. Obronność – Początkiem polskiej Marynarki Wojennej były flotylle rzeczne. Zobacz więcej >>

100 wydarzeń na część których 3 lipca ustanowiono Świętem Flotylli Rzecznej w II RP
Pierwszymi jednostkami Marynarki Wojennej II RP były statki rzeczne. W Polsce powstał nowy rodzaju wojska – flotylle rzecze:
– Flotylla Wiślana z bazą w Modlinie 1918
– Flotylla Pińska z bazą w Pińsku 1919
19 kwietnia 1919 roku ze statków przejętych z części Flotylli Wiślanej powstała Flotylla Pińska Marynarki Wojennej. 3 lipca 1919 r maleńka flotylla składająca się z trzech motorówek zdobyła niewielką miejscowość Horodyszcze na Polesiu zatrzymując atak Bolszewików. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono dzień 3 lipca Świętem Flotylli Rzecznej w II RP. Zobacz więcej >>

100 rocznica utworzenia Ligii Morskiej i Rzecznej oraz obchody Roku LMiR
W stowarzyszeniu „Bandera polska” przygotowano program przyjęcia i organizacyi administracyi drogami wodnemi. Wszystkie placówki na drogach wodnych i uniemożliwiły Niemcom wyprowadzenie całej flotylli wiślanej. Bez żeglugi własnej żaden naród żyć i rozwijać się nie może. W czerwcu 1919 powstał Tymczasowy Zarząd Ligii Żeglugi Polskiej. Założyciele stawiali sobie za cel upowszechnianie informacji na temat rzek, żeglugi, wybrzeża morskiego i morza. Chcieli by po rzekach, morzach i oceanach pływał Polski narodowy armator. Uchwałą z dnia 12 grudnia 2018 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej. Zobacz więcej >>

Do inicjatorów wspólnych obchodów należą:

  • Po stronie polskiej: Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  • Po stronie niemieckiej: Oderverein, Kammerunion Elbe/Oder
  • Po stronie czeskiej: Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.
Strona wydarzenia i dodatkowe informacje
http://www.wroc.uzs.gov.pl/rok-odry-jahr-der-oder-odra-rok-2019-284

20190130_133843