Fosa Miejska Wrocław – rewitalizacja

Fosa Miejska Wrocław - rewitalizacja Fundacja OnWater.pl

Fosa Miejska to perła w samym sercu Wrocławia!

To tereny zielone, unikalny ekosystem i miejsce wypoczynku. Ma ogromne znaczenie dla mikroklimatu miasta, pomaga redukować smog, gromadzi wody opadowe i stanowi ostoję dla wielu gatunków zwierząt.

Codziennie przechodzimy obok niej nie zauważając jakim jest skarbem!

Fosa Miejska Wrocław - rewitalizacja Fundacja OnWater.pl

Fosa to wspólne dobro

Fosa miejska jako dodatkowy rezerwuar wody w mieście – jeden z elementów błękitno-zielonej infrastruktury może pozytywnie oddziaływać nie tylko na klimat samego miasta, ale również na człowieka.

Od wielu lat Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu prowadzi prace, które mają na celu ochronę fosy i poprawę jakości wody. Jednak rozwój cywilizacyjny, pozyskiwanie ciągle nowych miejsc pod zabudowę, uszczelnianie powierzchni gruntowych w mieście może wpływać na zmianę wcześniejszych funkcji fosy.

Nie bez znaczenia są walory krajobrazowe fosy miejskiej, która może w sezonie wiosenno-letnim stanowić atrakcyjne miejsce spotkań mieszkańców oraz turystów.

Fosa Miejska Wrocław - rewitalizacja Fundacja OnWater.pl

Rewitalizacja Fosy Miejskiej we Wrocławiu

Wśród działań Fundacji przewidujemy badanie możliwości oraz w efekcie wprowadzenie programu edukacyjnego z aspektami przyrodniczymi i ornitologicznymi na terenie fosy miejskiej. Wieloletnie doświadczenie fundacji OnWater.pl w realizacji Pływających Ogrodów potwierdziło ich doskonałą efektywności jako miejsca lęgowego i pobytowego dla ptactwa wodnego. Nie do przecenienia jest również skuteczności absorpcji zanieczyszczeń przez system korzeniowy. Te doświadczenia skłoniły Fundację do rozpoczęcia projektu w sposób zrównoważony, z poszanowaniem aspektów przyrodniczych i środowiskowych.

Wodne_Ogrody_Fundacja_OnWater.pl_09_A6231321

Doświadczenia i praktyka w realizacji pływających ogrodów połączonych z akcją Sprzątamy Rzeki Wrocławia pokazuje duże zainteresowanie Wrocławskich szkół tego typu aktywizacją dzieci i młodzieży.

Wodne_Ogrody_Fundacja_OnWater.pl_31_P9039456

Przykłady europejskich miast takich jak Paryż, Berlin czy Londyn pokazują, że nowoczesne aglomeracje, które w sposób świadomy podchodzą do aspektów przyrodniczych i środowiskowych docelowo stają się miejscami przyjaznym również dla mieszkańców.

Wspólnie z Instytutem Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zarządem Zieleni Miejskiej we Wrocławiu rozpoczynamy działania naukowo-badawcze, które mają na celu rewitalizację Fosy Miejskiej, uświadamianie mieszkańcom jej znaczenia i wykorzystanie jej ogromnego potencjału środowiskowego. W pierwszym kroku pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego rozpoczęli identyfikację zanieczyszczeń dopływających do fosy miejskiej, które pozwolą na określenie dalszych kierunków działań zmierzających do poprawy jakości wody w fosie i stworzenia przyjaznych warunków dla prawidłowego rozwoju fauny i flory.

Uniwerystet_Przyrodniczy_Wroclaw_logo

Zarzad_Zieleni_Miejskiej_Wroclaw_logo

Fosa Miejska Wrocław - rewitalizacja

Fosa Miejska Wrocław - rewitalizacja Fundacja OnWater.pl

Fosa Miejska Wrocław - rewitalizacja Fundacja OnWater.pl

Fosa Miejska Wrocław - rewitalizacja Fundacja OnWater.pl