Program edukacyjny

KOMPLEKSOWY PROGRAM EDUKACYJNY NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO RZEK I AKWENÓW WROCŁAWIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie poczucia więzi i poszanowania dla rzeki Odra, jako ponadczasowego elementu miejskiego krajobrazu oraz niezbędnego źródła wody pitnej dla jego mieszkańców, poprzez popularyzację wiedzy na temat ochrony środowiska oraz zrównoważonego wykorzystania rzek i akwenów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

– opracowanie i wdrożenie internetowej platformy edukacyjnej eODRA.PL – moduł ekologia

– akcja „Sprzątanie rzek Wrocławia”

– model edukacyjny Wrocławskiego Węzła Wodnego – „Pomnik Odry”

– Seminarium Odrzańskie dla nauczycieli – szkolenie na temat ochrony środowiska
naturalnego rzek i akwenów i zrównoważonego ich wykorzystania oraz z obsługi powstałej platformy edukacyjnej

Projekt jest dedykowany przede wszystkim dzieciom i młodzieży z szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Wrocław. Fundacja OnWater.pl planuje jednak przeprowadzić intensywną kampanię promocyjną projektu, zakrojoną na teren całego województwa. Można zatem przyjąć, że docelowo z projektu skorzysta nawet 300 000 uczniów z 1800 szkół z Dolnego Śląska.

Projekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.

Projekt będzie realizowany w terminie od 1czerwcza do 10 grudnia 2015 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław.

wroc

Już 25 września 2015 w ramach projektu zostanie zorganizowana akcja „SPRZĄTANIE RZEK WROCŁAWIA”.

W trakcie trzeciej edycji wydarzenia, ponownie posprzątamy rzekę Oławę.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym zależy na ochronie środowiska naturalnego rzeki i akwenów Wrocławia do włączenia się w akcję oraz współpracę.

Więcej informacji na temat projektu udziela koordynator projektu Joanna Kubicka tel. 605638989, joanna.kubicka@onwater.pl

 

Sprzaatanie_Rzek_Wroclawia

CZAS I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

Termin: 25 września 2015r., godzina od 9.00 do 14.00

Miejsce: sprzątanie: nabrzeża  rzeki Oława, działania edukacyjne oraz warsztaty: przejście podziemne Plac Społeczny (przy Plac Powstańców Warszawy we Wrocławiu)

HARMONOGRAM AKCJI

08.45 – 9.00 Zbiórka uczestników

09.00 – 10.30 CZĘŚĆ EDUKACJA I: powitanie uczestników, prezentacja „Czysta rzeka = woda do życia”, prezentacja pt. „Płaskorzeźba/Relief w Recyklingowej Współczesności” (wprowadzenie do warsztatów kreatywnych), dyskusja nad „SPOŁECZNĄ MAPĄ MIEJSC AKTYWNOŚCI NAD RZEKĄ”, szkolenie WOPR, podział na brygady, odprawa

10.30 – 12.30 – CZĘŚĆ SPRZĄTANIE RZEKI – oczyszczanie wody i nabrzeży rzeki Oława przy wykorzystaniu podbieraków, bosaków, łodzi, kajaków

12.30 – 14.00 – CZĘŚĆ EDUKACJA II: warsztaty kreatywne: tworzenie komiksów promujących idee ochrony zasobów rzek (z wykorzystaniem rekwizytów i kartonowych „chmurek”), zespołowe tworzenie instalacji – płaskorzeźb ze śmieci znalezionych w trakcie sprzątania rzeki (powstałe instalacje zostaną utrwalone oraz wystawione na widok publiczny, przez okres miesiąca, przy ulicy Wybrzeże Słowackiego, tworząc wystawę „WYŁOWIONE Z RZEKI” .

13.45- 14.00 Zakończenie akcji, pamiątkowe zdjęcie, rozdanie upominków dla uczestników