Platforma edukacyjna eODRA.pl

Z wielką przyjemnością, prezentujemy Państwu, a w szczególności wszystkim dzieciom i młodzież, platformę edukacyjną eODRA.pl

 

eodra.pl_logoPropagowanie wiedzy o Odrze rozpoczynamy modułem ochrona środowiska, w którym znajdują się treści (lekcje), zadania oraz animacje prezentujące, czym dla człowieka jest woda oraz co zagraża jej czystości. W prosty, przejrzysty i przyjazny sposób omawiamy najpopularniejsze źródła zanieczyszczenia rzek, wskazując równocześnie, w jaki sposób nasze codzienne zachowania mogą szkodzić naturze.

 

Nadrzędnym celem platformy jest pozytywne motywowanie do zmiany postaw i zachowań, dlatego poprzez edukację, chcemy skoncentrować Waszą uwagę, nie tylko na samym problemie braku czystej wody, ale zdecydowanie bardziej, na konstruktywnym poszukiwaniu dobrych rozwiązań. Tłumaczymy zatem co Ty możesz zrobić dla rzeki, zaczynając od porannej toalety we własnej łazience, kończąc na aktywnych postawach obywatelskich i świadomej konsumpcji. Platforma eODRA.pl uczy o sprawach ważnych, ale i trudnych, zatem aby nie było zbyt ciężko i zbyt nudno, stworzyliśmy także kilkanaście wspaniałych animacji, które pomogą zobrazować omawiane treści. A, że graficznie pomógł nam w tym znany wrocławski rysownik Andrzej Tylkowski, jesteśmy pewni, że wszystkie się Wam spodobają.

 

Zobacz platformę: http://eodra.pl/

 

Docelowo, platforma edukacyjna eODRA.pl będzie stanowić kompendium wiedzy na temat rzeki Odry, w zakresie jej historii, geografii oraz fauny i flory. Znajdą się w niej również treści popularyzujące odpowiedzialne i bezpieczne zachowania nad wodą.

 

Treści platformy zostały podzielone na trzy poziomy trudności, opracowane i dostosowane do założeń podstawy programowej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo, opracowaliśmy także zestaw materiałów dydaktycznych dla nauczycieli (prezentacje, scenariusze lekcji), aby mogli oni wykorzystywać platformę eODRA.pl również w ramach zajęć szkolnych. Program uzyskał poparcie i rekomendację od Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

wroc

Platforma edukacyjna eODRA.pl powstała w ramach PROGRAMU EDUKACYJNEGO nt. OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO RZEK I AKWENÓW WROCŁAWIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław

 

 

> Informacja prasowa [word]

> Informacja prasowa [pdf]

> Kanał youtube

> Platforma eODRA.pl