Pomnik Odry nad Odrą. Pomoże niewidomym- www.wroclaw.pl

 

Jak wygląda rzeka? To pytanie dla kogoś, kto doskonale ją widzi, może się wydać błahe. Dla osób niewidomych nie jest już takie proste. We Wrocławiu powstanie pomnik Odry, który – dzięki specjalnej technice – pozwoli osobom niewidomym i niedowidzącym poznać szczegóły rzeki.

 

To unikatowa w skali Europy realizacja przestrzenna, prezentująca w formie modelu odlanego z brązu fragment rzeki Odry w obrębie Wrocławskiego Węzła Wodnego. Model zostanie dodatkowo opisany w języku Brajla. Pomnik będzie zlokalizowany na brzegu Odry, na terenie wyspy Piasek, przy Bulwarze Piotra Włostowica. Autorem projektu jest Piotr Makała – mówi Joanna Kubicka, kierownik projektu z fundacji OnWater.pl

 

Fundacja OnWater chce zorganizować również zajęcia dla uczniów widomych i niewidomych, na których poznają historię, znaczenie oraz możliwości rekreacyjne rzeki. Podczas kilkugodzinnych zajęć plenerowych odbędzie się prezentacja audio odgłosów rzeki, a także rejs statkiem.

 

Celem projektu jest nie tylko dostarczenie wiedzy na temat rzeki i jej znaczenia dla człowieka, ale przede  wszystkim integracja dzieci widzących i niewidzących w formie aktywnego spędzania czasu, budowanie więzi, akceptacji, zrozumienia oraz poszanowania – wyjaśnia Joanna Kubicka. – W trakcie części zajęć dzieci widzące będą miały zasłonięte oczy, aby poznawać rzekę, podobnie jak dzieci niewidzące, innymi zmysłami niż tylko wzrokiem. To pomoże uwrażliwić dzieci zdrowe na problemy osób niedowidzących oraz sprawi, że wszyscy uczestnicy projektu staną się na pewną chwilę „równi” –dodaje.”

 

Ciąg dalszy artykułu na stronie http://www.wroclaw.pl/pomnik-odry-nad-odra-pomoze-niewidomym