Wrocław dawniej i dziś

Zatoka Gondoli jest reliktem dawnego ujścia lewego dopływu Odry, rzeki Oławy, która łączy się obecnie z Odrą powyżej mostu Grunwaldzkiego. Dzisiejsza nazwą zatoki nawiązuje do używanego do końca II wojny światowej określenia „Gondelhafen”.