Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Instagram_AppIcon_Aug2017fb_icon_325x325

Wspólnie z Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu rozpoczęliśmy cykl wspólnych spotkań, których celem jest wieloletnia współpraca oraz wzajemne wsparcie w ramach prowadzonej działalności. Podczas spotkania omawiane były możliwości wspólnych praktyk, prowadzenie zajęć tematycznych, warsztatów szkutniczych oraz wieloletnia praca nad edukacją dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich. Celem strategicznym partnerów porozumienia jest obudzenie w młodzieży interesowania rzekami tak aby w przyszłości swoje zainteresowania i pracę skupiali wokół Odry. To w Odra Centrum zakochają się w rzece na całe życie.

Szczególnie ważne dla naszej Fundacji była deklaracja złożona przez dyrektora technikum żeglugi śródlądowej Pana Paweł Zaparta uczestnictwa w ceremonii wodowania, chrztu oraz otwarcia Odra centrum. Więcej informacji o Technikum Żeglug Środlądowej we Wrocławiu http://tzs.edu.pl/

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Technikum Żeglugi Śródlądowej na budowie Odra Centrum

Odra Centrum logo

.
fb_icon_325x325
Instagram_AppIcon_Aug2017
.

Oznakowanie_Odra_Centrum_FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor — kopia Nazwa Projektu: „Odra Centrum – budujemy tożsamość Odrzan” – Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości

Cele projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczność publicznej o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej zlokalizowanego we Wrocławiu jako siedziba ośrodka edukacyjno-informacyjnego Odra Centrum.


logo WroclawiaZadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych Gminy Wrocław www.wroclaw.pl