Spływ Wrocław – Berlin

splyw_wroclaw_berlin

Zapraszamy na pierwszy w historii międzynarodowy ekologiczny spływ Wrocław Berlin 2020. Popłyną: kajaki, kanu, pontony, SUPy, łodzie, jachty, houseboaty … .) . Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zapisów! Szczegóły i regulamin poniżej!

Zobacz film:
https://www.facebook.com/kajaking.tv/videos/2693453814102890/

MISJA I CEL SPŁYWU

1. Recykling Rejs – Wrocław Berlin 2020 jest międzynarodowym spływem rzekami Odrą i Szprewą na trasie z Wrocławia do Berlina, w dniach 2–12 lipca 2020 roku. Misją spływu jest ochrona rzek i mórz przed odpadami. Celem spływu jest popularyzacja różnorodności przyrodniczej i kultury szlaku Odry i Szprewy, a także promocja ekologicznej turystyki kajakarskiej.

WARUNKI LOGISTYCZNE SPŁYWU

1. Podczas spływu będą zapewnione:
– miejsca na namioty i biwaki
– wraz z (jeżeli będzie to możliwe) możliwością skorzystania z toalet i pryszniców;
– oraz transport uczestniczek i uczestników, i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia.

2. Spływ odbędzie się w standardzie „Zero Waste”, czyli każda uczestniczka i każdy uczestnik zobowiązują się do ograniczenia ilości odpadów, jakie wytworzą podczas spływu, oraz posprzątania każdego biwaku, na którym się zatrzymają.

3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik muszą być samodzielni i samowystarczalni.

4. Każda uczestniczka i każdy uczestnik płyną z całym swoim wyposażeniem w kajakach.

5. Trasa spływu jest określona, ale może ulec zmianie ze względu na sytuacje nadzwyczajne, np. warunki atmosferyczne, choroby, awarie oraz inne wydarzenia losowe.

6. Podczas spływu nie towarzyszy przewodnik ani pilot.

7. Ogólny harmonogram i trasa spływu:

2.07.2020 r. Integracyjna kolacja dla uczestniczek i uczestników spływu we Wrocławiu.
3.07. Start spływu godz. 9.00!: Wrocław – Lubiąż
4.07. Lubiąż – Chobienia
5.07. Chobienia – Głogów
6.07. Głogów – Nowa Sól
7.07. Nowa Sól – Cigacice
8.07. Cigacice-Gostchorze
9.07. Gostchorze – Eisenhüttenstadt
10.07. Eisenhüttenstadt – Fürstenwalde
11.07. Fürstenwalde – Erkner
12.07. Erkner – Berlin Köpenick (finał spływu)

WARUNKI PRAWNE I PORZĄDKOWE SPŁYWU

1. Spływ nie jest imprezą masową. Spływ jest społeczną akcją, w której każda uczestniczka i uczestnik biorą udział dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt.

2. Uczestnictwo osób w wieku poniżej 18 lat jest możliwe tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Każda uczestniczka i każdy uczestnik spływu zobowiązują się płynąć w kamizelce asekuracyjnej oraz posiadać w kajaku apteczkę pierwszej pomocy i sprzęt do naprawy kajaka.

4. Przybycie na każdy biwak musi nastąpić najpóźniej do godz. 21.00. Jeżeli ktoś zechce wyjątkowo pominąć którykolwiek z wyznaczonych biwaków, musi wcześniej poinformować o tym Koordynatorów spływu.

5. Każda uczestniczka i każdy uczestnik, którzy nie stawią się na mecie dziennego odcinka, np. z powodu pogody lub stanu zdrowia, są zobowiązani do poinformowania (np. przez telefon komórkowy) Koordynatorów spływu o swojej nieobecności, najpóźniej do godz. 20.00 tego samego dnia. W przypadku nieuzasadnionego braku takiego powiadomienia i gdy nieobecność spowoduje uruchomienie akcji poszukiwawczej, uczestniczka lub uczestnik spływu poniosą wszystkie koszty takiej akcji.
Where a participant fails to make contact and, as a result, a rescue action is initiated, the participant is liable for all costs of such action.

6. Koordynatorzy spływu nie odpowiadają za uszczerbki na zdrowiu uczestniczek i uczestników spływu, i uszkodzenia ich sprzętu oraz za wynikające z tego konsekwencje.

7. Koordynatorzy spływu mają prawo do wykluczenia uczestniczek i uczestników ze spływu w przypadku naruszenia warunków niniejszego regulaminu.

8. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się zarządzeniom Koordynatorów spływu, którymi są:

Dominik Dobrowolski (Wrocław): tel. +48 697092978 e-mail. dominik@cycling-recycling.eu
Bogumił Szwung (Berlin): tel. +49 17668382820 e-mail. 37procent@gmail.com

WARUNKI FINANSOWE SPŁYWU

1. Każda uczestniczka i każdy uczestnik musi wpłacić do 31 maja 2020 opłatę organizacyjną w wysokości 500 zł (lub 120 Euro) na konto Fundacji OnWater nr 84 1090 2503 0000 0001 4414 2581 (z dopiskiem: Spływ Wrocław Berlin). Opłaty organizacyjne pokryją koszt organizacji spływu: biwaków, transportu uczestników spływu i kajaków po zakończeniu spływu z Berlina do Wrocławia oraz produkcję pamiątkowych koszulek dla uczestników spływu. Opłaty organizacyjne zostaną zwrócone wpłacającym w przypadku odwołania spływu lub rezygnacji (do 15 czerwca 2020!) z udziału w spływie.

WYDARZENIE NA FACEBOOK
https://www.facebook.com/events/800336720441131/