Seminarium – Bioróżnorodność to My

Odra_Centrum_fasada_Fundacja_OnWater.pl_wyr

Fundacja OnWater.pl zaprasza w dniu 27 kwietnia 2017 r. na seminarium naukowe, podczas którego prezes fundacji Kamil Zaremba wygłosi odczyt „Eko-Architektura – architektura minimalizująca szkody w środowisku”.

 

Zachęcamy do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony bioróżnorodności w wymiarze lokalnym oraz w przestrzeni miejskiej. Podczas seminarium chcemy poruszyć zagadnienia tj. rola owadów zapylających w utrzymaniu bioróżnorodności, regulacja Odry i jej wpływ na bioróżnorodność, kształtowanie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej i jej znaczenie dla mieszkańców, kierunki rozwoju terenów zielonych w ramach infrastruktury miejskiej, zrównoważony rozwój a także zagadnienia związane z produktami ekologicznymi i kształtowania prawidłowych postaw konsumenckich.

 

Data: 27 kwietnia 2017 r. godz. 14.00-14.15 (Kamil Zaremba – Fundacja OnWater.pl)

 

Miejsce: ZOO Wrocław – Afrykanarium

 

Zgłoszenia: Uczestników i dyskutantów zapraszamy do zgłaszania się drogą mailową na adres zoo-edukacja@zoo.wroc.pl i telefoniczną +48 71/34 07 109, +48 71/34 07 125 do 26 kwietnia 2016 roku.

 

Agenda

 • 09:15-09:45 – Zbieranie się uczestników
 • 09:45-10:00 – Powitanie przez Organizatorów
 • 10:00-10:45 – Wykład inauguracyjny – Pierwsza sesja 10:45 – 12:00 – przewodniczący: dr hab. inż. Adam Roman prof. nadzw. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Temat przewodni: Zwierzęta w mieście – problemy ochrony gatunkowej w przestrzeni miejskiej.
 • 0:45-11:00 – Odczyt: Rola owadów zapylających w utrzymaniu bioróżnorodności / dr hab. inż. Adam Roman prof. nadzw. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 11:00-11:15 – Odczyt: Regulacja Odry i wpływ na bioróżnorodność / dr hab. inż. Ryszard Polechoński prof. nadzw. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 11:15-11:30 – Odczyt: Zagrożenia dla bioróżnorodności w miastach (fragmentacja, zanieczyszczenia, brak powierzchni biologicznie czynnych, gatunki inwazyjne itp.)
 • 11:30-12:00 – Dyskusja
 • 12:00-12:15 – PRZERWA
 • 2:15-12:30 – Odczyt: Znaczenie bioróżnorodności dla mieszkańców – korzyści i zagrożenia z tym związane / dr hab. Jarosław Proćków prof. nadzw. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 12:30-12:45 – Odczyt: Eko-miasta – wyzwania i trudności, kierunki rozwoju, dobre praktyki; Jak kształtować bogactwo przyrodnicze w mieście / dr Elżbieta Szopińska
 • 12:45-13:00 – Odczyt: Zrównoważony rozwój dla każdego? (Ogrody sprzyjające bioróżnorodności, dobre praktyki, drzewa)
 • 13:00-13:30 – Dyskusja
 • 13:30-13:45 – PRZERWA
 • 13:45-14:00 – Odczyt: Co znaczy „ekologiczny”? (co to jest ekologia, czy produkt ekologiczny jest przyjazny środowisku? nadużycia) / dr hab. inż. Wojciech Kruszyński prof. nadzw. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 14:00-14:15 – Odczyt: Eko-Architektura – architektura minimalizująca szkody w środowisku (przykłady dobrych praktyk, zielone dachy, ogrody wodne, odzyskiwanie środowiska naturalnego) Kamil Zaremba – Fundacja OnWater.pl
 • 13:15-14:30 – Odczyt: Świadomy konsument (czym się kierować przy wyborze produktów, styl konsumpcji, ) / dr inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska Wydział Nauk o Żywności Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • 14:30-15:00 – Dyskusja
 • 15:00 – Zakończenie i pożegnanie uczestników

Odra_Centrum_fasada_Fundacja_OnWater.pl