SZLAK ODRY – Wrocławski Węzeł Wodny

Szlak_Odry_Fundacja_OnWater.pl_01

W ramach projektu Szlak Odry fundacja OnWater.pl opracowała trasę służącą do odbywania wycieczek po atrakcyjnych lokalizacjach oraz najcenniejszych obiektach zlokalizowanych nad rzeką Odrą – głównie portach, przystaniach, mostach i śluzach.

 

 

W 28 lokalizacjach (12 szt. w 2016r. i 16 szt. w 2017r.) we Wrocławiu zamontujemy tablice informacyjne oraz przygotujemy szczegółowy opis trasy i poszczególnych atrakcji  Odrzańskich, do pobrania  z naszej strony http://onwater.pl/szlak/ Projekt przyczyni się do rozwoju oferty turystycznej regionu oraz będzie promował turystykę nie tylko w śród turystów zagranicznych ale przede wszystkim mieszkańców regionu, zgodnie z zasadą: „Tu mieszkam, tu żyję, tu wypoczywam”.

 

Szlak_Odry_Fundacja_OnWater.pl_10

Wybór lokalizacji został dokonany na podstawie konsultacji z ekspertami, min: historykami, przewodnikami oraz inżynierami rzecznymi. Dodatkowo, w wyborze lokalizacji zostały uwzględnione wyniki badania ankietowego, prowadzonego od roku 2014 przez Fundację OnWater.pl pod nazwą Społeczna Mapa Aktywności Nad Odrą, w której pytano mieszkańców Wrocławia oraz regionu, które ich zdaniem lokalizacje nad Odrą są najbardziej atrakcyjne oraz gdzie powinna znaleźć się infrastruktura turystyczna.

 

Szlak_Odry_Fundacja_OnWater.pl_19

Wrocławski Węzeł Wodny – rozwijany od średniowiecza, ostateczny kształt zyskał dopiero na początku XX wieku. To kilka szlaków żeglugowych, na które składa się nie tylko główne koryto wrocławskiej Odry, ale również jej odnogi (Południowa, Północna i Stara Odra), kanały (Miejski, Żeglugowy, Powodziowy), a także dopływy rzek: Oławy, Ślęzy, Bystrzycy i Widawy, mających ujście na terenie miasta. Na Wrocławskim Węźle Wodnym, o łącznej długości około 45 km, zbudowano kilka stopni wodnych z wieloma ciekawymi budowlami hydrotechnicznymi, m.in. 10 śluzami (najstarsze są śluzy komorowe Piaskowa i Mieszczańska z lat 1791–94), kilkunastoma jazami (w tym będącym swoistym reliktem myśli hydrotechnicznej, wciąż pracującym, kozłowo-iglicowym jazem Psie Pole), dwiema elektrowniami wodnymi z lat 20. XX wieku (zaprojektowanymi przez Maksa Berga, architekta Hali Stulecia) oraz ponad stoma mostami i kładkami (z najsłynniejszym, ponad stuletnim, wiszącym mostem Grunwaldzkim).

 

Zobacz stronę SZLAK ODRY >>

 

W pierwszym etapie rasa przewiduje następujące lokalizacje: Przystań Kardynalska, Przystań Hala Targowa,  Przystań Grodzka (obok mostu Piaskowego),  Zatoka Gondoli, Most Grunwaldzki, Przystań Politechnika Wrocławska, Wyspa Słodowa – cypel, Wybrzeże Kaczyńskich, śluza Miejska, śluza Szczytniki, śluza Mieszczańska, śluza Piaskowa.

Etap 1 projektu – mapa 12 lokalizacji:

Szlak turystyczny Wrocławskiego Węzła Wodnego - mapa 1 etapu. Fundacja OnWater.pl

Szlak turystyczny Wrocławskiego Węzła Wodnego – mapa 1 etapu. Fundacja OnWater.pl

 

dolny_slask

Projekt  „ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ REGIONU POPRZEZ STWORZENIE SZLAKU: WROCŁAWSKI WĘZEŁ WODNY POŁĄCZONEGO Z PAKIETEM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ GRUP PILOTÓW I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z funduszy Województwa Dolnośląskiego.

 

Zobacz stronę SZLAK ODRY >>