Pomnik Odra

to unikatowa w skali Europy, precedensowa realizacja przestrzenna, prezentująca w formie modelu odlanego z brązu, fragmentu rzeki Odry w obrębie miasta Wrocław tj. Wrocławski Węzeł Wodny.

Pomnik zostanie odsłonięty w czerwcu 2015 roku. Będzie zlokalizowany we Wrocławiu, na brzegu Odry, na terenie wyspy Piasek, przy Bulwarze Piotra Włostowica.