POZNAJ RZEKĘ – ODRA DLA KAŻDEGO

Wroclawski_Wezel_Wodny_mapa

W ramach projektu POZNAJ RZEKĘ – ODRA DLA KAŻDEGO opracowaliśmy program wycieczki dla osób niewidomych i niedowidzących po Wrocławiu.

 

PROGRAM_WYCIECZKI_PO_WROCLAWIU_DLA_TURYSTOW_NIEWIDOMYCH_I_SLABOWIDZACYCH_Fundacja_OnWater.pl

Pobierz program wycieczki [PDF]

W społeczeństwie egzystuje wiele stereotypów i fałszywych mniemań odnośnie osób niewidomych lub słabowidzących. Cześć z nich obarcza tych ludzi łatką „dotknięcia przez los”, część każe traktować jak osoby o ograniczonych możliwościach a część wręcz przeciwnie, przypisuje im nadludzkie umiejętności w pewnych aspektach życia. Czasem relacje osób pełnosprawnych z ludźmi dotkniętymi dysfunkcją wzroku wykazują się pewnym irracjolanym lękiem. Być może właśnie dlatego w środowisku pilotów lub przewodników turystycznych wyczuwa się obawę przed oprowadzeniem wycieczek, których uczestnikami są niewidomi. Prawda jest jednak taka, że wycieczka niewidomych lub słabowidzących nie różni się znacznie od innych imprez turystycznych. Każdy nauczyciel, pilot i przewodnik może podjąć się organizacji takiej imprezy. Oczekiwania jej uczestników nie różnią się bowiem od oczekiwań innych turystów. Wycieczka ma być zatem przyjemnością, ma być interesująca, ma dostarczać nowych doznań oraz poszerzać horyzonty jej uczestników. Osoba realizująca zamieszczony poniżej program powinna jedynie zastosować się do kilku ogólnych i bardzo prostych zasad.

 

>> Pobierz program wycieczki dla niewidomych i słabowidzących po Wrocławiu [PDF]

 


 

Fundacja OnWater.pl realizuje realizację projektu:  POZNAJ RZEKĘ – ODRA DLA KAŻDEGO

dolny_slask

 

Opis projektu
Projekt ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej w wieku 10-19 lat z terenu województwa dolnośląskiego w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym i aktywnym korzystaniu z atrakcji turystycznych regionu. Dodatkowo celem projektu jest też rozwój kompetencji przewodników turystycznych oraz informacji turystycznej na temat atrakcji turystycznych regionu, w szczególności Wrocławskiego Węzła Wodnego, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących.

 

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę do Wrocławia – stolicy regionu i poznanie atrakcji turystycznych związanych z Odrą, zgodnie z opracowanym specjalnie na potrzeby dzieci i młodzieży niewidomej i niedowidzącej programem wycieczki, zakładającym rejs statkiem po Odrze, poznanie przestrzennego modelu koryta Odry (odlany z brązu). Przewiduję się również aktywności takie jak: szkolenia dla przewodników turystycznych w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych w szczególności niewidomych i niedowidzących zakończonych certyfikatem potwierdzającym te kompetencje, opracowanie planu wycieczki i trasy turystycznej Powstałe materiały zostaną udostępnione i będą wykorzystywane w przyszłości przez innych przewodników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt na adres joanna.kubicka@onwater.pl.

 

Bez tytułuProjekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach kampanii promocyjnej „Nie ma barier. Dolny Śląsk”.

 

Sprzątanie Rzek Wrocławia 2016 - Fundacja OnWater.pl