Międzynarodowy Kongres Miasto-Woda-Jakość życia

facebook_KMWJZ

Miasta aby rozwijać się muszą traktować wodę, jako ważną składową swojej dynamiki – nie tylko jako surowiec, ale także jako element krajobrazu, kultury i gospodarki. Stąd triada: MIASTO – WODA – JAKOŚĆ ŻYCIA.

IV MIĘDZYNARODOWY KONGRES MIASTO-WODA-JAKOŚĆ ŻYCIA – 17-18 PAŹDZIERNIKA 2022 Centrum Kongresowe Politechniki Wrocławskiej

Kongres skupia się na całości relacji zachodzących między środowiskiem wodnym i środowiskiem miejskim. Ambitnym celem jest wskazanie ścieżek niwelujących lub likwidujących negatywne efekty wzajemnych ich oddziaływań. Konieczna będzie więc analiza wskazująca złożoność środowiskowych aspektów gospodarki wodnej.

Wydarzenie będzie też okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek.

Program Kongresu zostanie przyporządkowany trzem blokom tematycznym:

 

BLOK MIASTO
Bez naturalnego lub sztucznego dostępu do wody, miasto nie ma możliwości funkcjonowania. Znaczenie tego dostępu jest ważne dla każdej kategorii: miasta jako zbiorowości mieszkańców (kategoria społeczna), miasta jako gospodarki, i miasta jako zagospodarowanej przestrzeni. Podstawowymi atomami są ludzie tworzący społeczność, dla której jakość życia i perspektywy jej podnoszenia są najistotniejszą wartością.

Ścieżki tematyczne:
– Miasta odporne i przyjazne dla klimatu
– Woda w architekturze

 

BLOK WODA
Podjęta zostanie tematyka wody jako ważnego zasobu – jego utrzymania, jakości, możliwości odtwarzania. Wskazane zostaną konfliktogenne sytuacje związane z rozchodzącymi się oczekiwaniami, zapotrzebowaniem i możliwościami gospodarki miejskiej. Hasłowo tematykę można sprowadzić do trzech problemów: zbyt mało wody, zbyt dużo, zbyt zanieczyszczona.

Ścieżki tematyczne:
– Efektywne gospodarowanie wodą w mieście
– Miejska polityka wodna w praktyce
– Zarządzanie wodą w miastach w warunkach kryzysowych

 

BLOK JAKOŚĆ ŻYCIA
Przedmiotem będzie tu refleksja nad tym, jak można włączyć wodę w mechanizm rozwoju miasta i społeczności, by nawiązać korzystną relację z jakością życia mieszkańców. Dotknięte będą kluczowe aspekty związane z pojęciami dobrobytu i dobrostanu. Jakość życia będzie odnoszona zarówno do sytuacji pojedynczych ludzi, jak całej zbiorowości mieszkańców.

Ścieżka tematyczna:
– Edukacja klimatyczna – społeczna odpowiedzialność za wodę.

 

Wydarzenia towarzyszące:
– Koncert „I Hear the Water Dreaming” w Narodowym Forum Muzyki (14 października 2022),
– Sesja specjalna 25 lat po Powodzi Tysiąclecia (sesja otwarcia, I dzień Kongresu)
– Premiera Water City Index 2022 (sesja plenarna, II dzień Kongresu)
– Publikacja dokumentu programowego „Miasto odpowiedzialne za wodę” (sesja plenarna, II dzień Kongresu)
- Inicjatywa społeczna „Sprzątamy rzeki Wrocławia” Fundacja OnWater.pl (13 i 15 października 2022)
http://onwater.pl/sprzatamy-rzeki-wroclawia-jesien-2022/

 

Rejestracja i pełny program na:
https://watercity.com.pl/