Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej”

Miedzynarodowa_KONFERENCJA_NAUKOWA-1

W 2019 roku mija 100 rocznica powołania do służby pierwszych polskich flotylli rzecznych. Ich losy wydają się być nadal nie do końca znane, a jednocześnie zawsze pozostają w cieniu dziejów tej wielkiej, morskiej Polskiej Marynarki Wojennej.

Z inicjatywy prof. PWST dr hab. Andrzeja Olejki, przy udziale prof. UAM dr hab. Macieja Franza, a we współpracy z dr hab. Stanisławem Januszewskim powstał pomysł zorganizowania Międzynarodowej Konferencji „Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej”, której celem byłoby przypomnienie ich losów, we wszystkich ich aspektach.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa  "Zapomniane bandery. Flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej"

FOMT_logotypGospodarzem konferencji będzie Fundacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu. Obrady prowadzone będą na Holowniku Parowym „Nadbor” (1948) i na zabytkowej barce berlince „Irena” (1936), cumowanych na Odrze, co jak wierzymy stanowić będzie nie tylko doskonałe nawiązanie do tematu konferencji, ale samo jej miejsce stanie się też dodatkową atrakcją dla jej uczestników.

Strona konferencji:
http://www.fomt.pl/index.php/15-konferencje/282-zapomniane-bandery-flotylle-rzeczne-ii-rzeczypospolitej