Miasto Temat Rzeka – zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową

miasto-temat-rzekaJuż 6 kwietnia 2018 r. zapraszamy serdecznie na ogólnopolską konferencję naukową „miasto temat rzeka”, podczas której Kamil Zaremba w imieniu Fundacji OnWater.pl, opowie o rzece w kontekście miasta i mieście w kontekście rzeki. Przestawi również założenia i etapy budowy pierwszego w Polsce centrum edukacyjno-kulturalnego na wodzie ODRA CENTRUM.

Temat rzeka. Porozmawiajmy o rzece.
Jedną z istotnych determinant rozwoju miast jest woda. Współczesne tendencje w zagospodarowaniu przestrzennym wskazują jednoznaczną potrzebę otwarcia się na nabrzeża i prowadzenia racjonalnej polityki z zakresu hydrografii miasta. W ramach rzecznego bloku tematycznego proponujemy następujące zagadnienia przedmiotowe:

 • współczesny waterfront,
 • rzeka – bariera czy faktor rozwojowy,
 • analizy hydrograficzne,
 • rzeka jako przestrzeń publiczna,
 • uwarunkowania prawne i techniczne,
 • zagospodarowanie przestrzenne nabrzeży,
 • zintegrowane plany dorzeczy.
Data i miejsce
6.04.2018 w godzinach 10:00 – 11:15. Politechnika Wrocławska

Debata
„Jak w pełni wykorzystać potencjał rzeki w mieście?” moderator mgr Łukasz Medeksza / Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław

Paneliści:

 • dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak / Politechnika Poznańska
 • dr hab. inż. arch. Tomasz Ossowicz / Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Reda / Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
 • Kamil Zaremba / Fundacja OnWater.pl
Strona wydarzenia
https://www.facebook.com/events/1912478435747859/

Odra_Centrum_wizualizacja_Fundacja_OnWater.pl