Dalby wbite! Kolejny ważny krok do otwarcia Odra Centrum.

4 lata, 3 dalby, 3 dni … kolejny etap otwarcia ODRA CENTRUM