Chemeko-System

chemeko-logo

Od ponad 20 lat świadczy usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych. Główną ideą Spółki jest zapewnienie naszym partnerom biznesowym optymalnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami. Oferta stworzona została w oparciu o wieloletnie doświadczenie i stałe podnoszenie kompetencji. Dzięki temu Chemeko-System stała się jedną z największych polskich firm przetwarzających odpady.

Oferuje:

  • projektowanie i wdrażanie kompleksowego systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach,
  • odbiór i transport wszystkich rodzajów odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,
  • wyposażenie w kontenery, pojemniki i urządzenia do gromadzenia odpadów,
  • nadzorowane niszczenie wyrobów gotowych,
  • doradztwo i raportowanie środowiskowe,
  • szkolenie i outsourcing personelu.

Dla kogo?

Oferuje pełen zakres usług związanych z zagospodarowaniem odpadów, które powstają w zakładach przemysłowych oraz usługowych. Przeprowadza kompleksowo procesu odzysku oraz unieszkodliwiania odbieranych odpadów z wykorzystaniem własnych, nowoczesnych instalacji technologicznych, maszyn, a także dużej floty samochodowej.

Strona internetowa Chemeko-System >>