Przetargi – Prace wykończeniowo-budowlane

Nazwa projektu:
„Odra Centrum – budujemy tożsamość Odrzan” – Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wylonienie dostawcy OnWater prace budowlane

Protokol wyboru dostawcy OnWater prace budowlane

Zapytanie_ofertowe_roboty_budowlano_wykonczeniowe

Zalaczniki_2_i_3

Zal_4_Program_Funkcjonalno_Uzytkowy

Zal_5_Koncepcja_architektoniczna

Zal_5.1_Rysunki_1

Zal_5.2_Rysunki_2

przetargi