Przetargi – Prace instalatorskie

Nazwa projektu:
„Odra Centrum – budujemy tożsamość Odrzan” – Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe zostało anulowane

Zapytanie_ofertowe_prace_instalatorskie

Zalaczniki_2_i_3

Zal_4_Program_Funkcjonalno-Uzytkowy

Zal_5_Koncepcja_architektoniczna

Zal_5.1_Rysunki_1

Zal_5.2_Rysunki_2

przetargi