Przetargi – dokumentacja projektowa

Nazwa projektu:
„Odra Centrum – budujemy tożsamość Odrzan” – Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe_dokumentacja projektowa

Zał. 4 Rzut obiektu Odra Centrum

Plan_Sytuacyjny_ODRA_Centrum_rzut_obiekt_oraz_pomosty

ODRA_CENTRUM_Program_Funkcjonalno_Uzytkowy_PFU_2016_10_10_OnWater

ODRA_Centrum_AUDYT_ENERGETYCZNY_podpisy_29.09.2016

Rysunek1

Informacje o wyłonieniu dostawcy
OC-przetarg_dokumentacja_projektowa-informacja_o_wylonieniu_dostawcy

przetargi