Nowy-1

ogrod_logo

Nowy-1

Historia / History

ogrod1

Ogród japoński został założony w latach 1909-1913 wokół dawnego stawu Ludwiga Theodora Moritza-Eichborna w obrębie obecnego Parku Szczytnickiego, jako jedyny egzotyczny ogród prezentowany na Wystawie Ogrodniczej w 1913 r. Wystawa ta stanowiła część Wystawy Stulecia.

Japanese Garden was founded in the years 1909-1913 around the former pond Ludwig Theodor Moritz – Eichborn within the current Szczytnicki Park , the only exotic garden presented at the Horticultural Exhibition in 1913 . This exhibition was part of the Centennial Exhibition.

 

HerbciarniaMostek
To miejsce wyjątkowe, które powstało z podziwu dla japońskiej sztuki ogrodowej, a w jego tworzeniu brali udział specjaliści z Kraju Kwitnącej Wiśni.P10009831-1050x787
Historia tego miejsca liczy już ponad 100 lat i sięga roku 1913, kiedy w Hali Stulecia odbywała się impreza na wyjątkową skalę – Wystawa ŚwiatowaFotopolska_29496

ogrod2

Ogród powstał z inicjatywy hrabiego Fritza von Hochberga z Iłowej, dyplomaty i orientalisty, przy udziale japońskiego ogrodnika Mankichi’ego Arai. Prace wykonawcze nadzorował wieloletni zarządca ogrodów rodziny Hochbergów Joseph Anlauf, który realizował także chińskie i japońskie ogrody w Iłowej i w palmiarni w Lubiechowie.

Garden was established on the initiative of Count Fritz von Hochberg of Iłowa , diplomat and orientalist , with the participation of the Japanese gardener Mankichi’ego Arai . Works executive oversaw the longtime manager Joseph gardens Hochberg family Anlauf , who has made the Chinese and Japanese gardens in Iłowa and palm house in Lubiechowie .

 

ogrod3

Po zakończeniu wystawy ogród pozostawiono w nowym kształcie, zabrano jednak wypożyczone oryginalne elementy kamienne, w dużej mierze decydujące o japońskim charakterze ogrodu.

After the exhibition, the garden was left in a new shape , taken on loan but the original stone elements , largely determining the nature of the Japanese garden.

 

ogrod4

W 1995 r. opracowano projekt renowacji ogrodu pod kierunkiem prof. Ikui Nishikawy z Tokio. Następnie w latach 1996-1997, przy współpracy ambasady Japonii oraz ogrodników z Wrocławia i Nagoi, przeprowadzono prace przywracające ogrodowi japoński charakter. Pracami kierował Yoshiki Takamura. Dwa miesiące po uroczystym otwarciu, w lipcu 1997 podczas powodzi stulecia, ogród znajdował się przez trzy tygodnie pod wodą. Zniszczenia były tak duże, że konieczna stała się kolejna renowacja. Ponowne otwarcie nastąpiło w październiku 1999 r.

In 1995 . , A project of renovation of the garden under the guidance of prof . Ikui Nishikawa in Tokyo . Then, in 1996-1997 , in cooperation with the Embassy of Japan and gardeners from Wroclaw and Nagoya , work was carried out to restore the garden in the Japanese character. The work led Yoshiki Takamura . Two months after the ceremonial opening , in July 1997 during a flood of the century , the garden was for three weeks under water . The destruction was so great that it became necessary , another renovation . Re- opened in October 1999 .

 

ogrod7

Ogród stanowi unikatowy w Europie, żywy fragment japońskiej kultury

Obecny kształt ogrodu zawdzięczamy pracy polskich i japońskich specjalistów, którymi na etapie projektowym kierował prof. Ikuya Nishikawa. Japońscy specjaliści budowy ogrodów, wraz z firmami polskimi, stworzyli w ciągu dwóch lat piękny zakątek o typowo japońskim charakterze

 

Garden is unique in Europe , a living piece of Japanese culture

The current shape of the garden thanks to the work of Polish and Japanese specialists , which at the design stage led prof . Ikuya Nishikawa . Japanese specialists in the construction of gardens, along with Polish companies , created within two years beautiful corner with a typically Japanese character

 

ogrod8

 Zobacz film / Movie

 

 

facebook_logo

 

 2016 © Ogród Japoński. ALL Rights Reserved.